Δρομολόγια Λεωφορείων

bus
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
13:20
14:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες (Σχολικές μέρες)
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:20
13:45
14:40

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
13:20
14:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Φυρόγια - Καταβατή - Φάρος - Πλατύ Γιαλός (σχολικές μέρες)
Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
14:30

Απολλωνία - Κάστρο
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
13:30

Κάστρο - Απολλωνία
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:35
13:40

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
13:20
14:00

Υπόμνημα
Φυρόγια - Καταβατή - Φάρος (σχολικές μέρες)
Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
14:10

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Δευτέρα και Πέμπτη
08:00
12:30

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Δευτέρα και Πέμπτη
08:20
12:50

Αρτεμώνας - Χερρόνησος
από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:15
15:00

Χερρόνησος - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:35
15:20

Άγιος Μηνάς - Αγία Άννα - Φυρόγια
Σχολικές μέρες
07:30

Φυρόγια - Αγία Άννα - Άγιος Μηνάς
Σχολικές μέρες
13:30
14:05