Δρομολόγια Λεωφορείων

bus
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Καθημερινά
07:00
10:30
12:30
15:00
18:00

Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:20
11:00
13:00
15:30
18:15

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
Καθημερινά
07:00
11:30
15:00
17:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:35
12:00
15:30
17:30

Απολλωνία - Κάστρο
Καθημερινά
07:30
12:00
17:30

Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:40
12:10
17:40

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
Καθημερινά
07:00
11:30
17:00

Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:15
11:45
17:15

Υπόμνημα
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Καθημερινά
08:00
12:30
16:00

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
08:20
12:50
16:20

Αρτεμώνας - Χερρόνησος
Καθημερινά
08:00
16:00

Χερρόνησος - Αρτεμώνας
Καθημερινά
08:20
16:20