Δρομολόγια Λεωφορείων

bus
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
09:30
12:00
13:30
14:00
18:00
Σάββατο και Κυριακή
07:00
09:30
13:00
15:00
18:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:20
10:00
12:30
13:45
15:30
18:20
Σάββατο και Κυριακή
07:20
10:00
13:30
15:30
18:20

Υπόμνημα
Καμάρες - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
12:00
14:00
17:00
Σάββατο και Κυριακή
07:00
11:00
15:00
17:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
12:30
15:30
17:30
Σάββατο και Κυριακή
07:30
11:30
15:30
17:30

Απολλωνία - Κάστρο
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
11:30
13:20
17:30
Σάββατο και Κυριακή
07:30
12:30
17:30

Κάστρο - Απολλωνία
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:40
11:35
13:30
17:35
Σάββατο και Κυριακή
07:35
12:35
17:35

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
14:00
17:00
Σάββατο και Κυριακή
07:00
12:00
17:00

Υπόμνημα
Απολλωνία - Φάρος
Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
11:20
14:15
17:15
Σάββατο και Κυριακή
07:15
12:20
17:15

Υπόμνημα
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Καθημερινά
11:00
16:00
18:00

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
11:25
16:25
18:20

Αρτεμώνας - Χερρόνησος
Καθημερινά
10:15
16:00

Χερρόνησος - Αρτεμώνας
Καθημερινά
10:40
16:20

Website Security Test