Δρομολόγια Λεωφορείων

bus
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Καθημερινά
07:00
08:45
11:00
13:30
14:00
15:00
17:00
18:00
21:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες (Σχολικές μέρες)
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:20
09:30
11:30
13:50
14:30
15:30
17:20
18:30
21:30

Υπόμνημα
Καμάρες - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
Καθημερινά
07:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
20:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:30
10:30
12:30
14:30
15:30
17:30
20:30

Απολλωνία - Κάστρο
Καθημερινά
07:30
11:35
13:30
17:30
19:35

Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:35
11:45
13:40
17:35
19:45

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
Καθημερινά
07:00
11:00
14:00
17:00
19:00

Υπόμνημα
Απολλωνία - Φάρος
Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:15
11:20
14:15
17:20
19:20

Υπόμνημα
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Καθημερινά
09:00
12:00
16:00
18:00

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
09:25
12:25
16:25
18:25

Αρτεμώνας - Χερρόνησος
Καθημερινά
10:00
12:00
16:00

Χερρόνησος - Αρτεμώνας
Καθημερινά
10:25
12:25
16:25

Website Security Test