Δρομολόγια Λεωφορείων

bus
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
09:30
12:00
13:30
14:00
16:30
Σάββατο και Κυριακή
07:00
09:30
13:00
15:00
17:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
10:00
12:30
13:45
15:05
16:45
Σάββατο και Κυριακή
07:15
10:00
13:30
15:15
17:15

Υπόμνημα
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
14:00
Σάββατο και Κυριακή
07:00
11:00
15:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
11:30
15:05
Σάββατο και Κυριακή
07:30
11:30
15:40

Απολλωνία - Κάστρο
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:25
13:30
Σάββατο και Κυριακή
07:25
12:30
15:30

Κάστρο - Απολλωνία
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
13:35
Σάββατο και Κυριακή
07:30
12:35
15:35

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
14:00
Σάββατο και Κυριακή
07:00
12:00
15:00

Υπόμνημα
Απολλωνία - Φάρος
Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
11:15
14:15
Σάββατο και Κυριακή
07:15
12:15
15:15

Υπόμνημα
Φάρος - Πλατύς Γιαλος - Απολλωνία
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
από Δευτέρα έως Παρασκευή
11:00
15:30
Σάββατο και Κυριακή
11:00
16:00

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
11:20
15:50
Σάββατο και Κυριακή
11:20
16:20

Αρτεμώνας - Χερρόνησος
από Δευτέρα έως Παρασκευή
10:15
15:30
Σάββατο και Κυριακή
10:15
16:00

Χερρόνησος - Αρτεμώνας
από Δευτέρα έως Παρασκευή
10:40
15:50
Σάββατο και Κυριακή
10:40
16:20

Website Security Test