Δρομολόγια Λεωφορείων

bus
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Καθημερινά
07:00
08:45
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
20:05
22:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:20
09:30
11:30
13:30
14:30
15:30
17:20
18:30
20:35
22:30

Υπόμνημα
Ανταπόκριση με λεωφορείο για Κάστρο στην Απολλωνία
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
Καθημερινά
07:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
19:00
21:00

Υπόμνημα
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:35
10:30
12:30
14:30
15:30
17:30
19:40
21:30

Απολλωνία - Κάστρο
Καθημερινά
07:30
11:35
13:35
17:35
20:10

Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:35
11:40
13:40
17:40
20:15

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
Καθημερινά
07:00
11:00
13:00
17:00
19:00

Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Καθημερινά
07:15
11:20
13:20
17:20
19:20

Υπόμνημα
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Καθημερινά
09:00
12:00
16:00
18:00

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καθημερινά
09:20
12:20
16:20
18:20

Υπόμνημα
Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Αρτεμώνας - Χερρόνησος
Καθημερινά
10:00
12:00
16:00

Χερρόνησος - Αρτεμώνας
Καθημερινά
10:25
12:25
16:25