Bus Timetables

bus
Artemonas - Apollonia - Kamares
Daily
07:00
08:45
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
20:05
22:00

Memo
Artemonas - Apollonia - Kastro - Apollonia - Kamares
Kamares - Apollonia - Artemonas
Daily
07:20
09:30
11:30
13:30
14:30
15:30
17:20
18:30
20:35
22:30

Memo
Connecting in Apollonia with bus to Kastro
Artemonas - Apollonia - Platis Gialos
Daily
07:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
19:00
21:00

Memo
Artemonas - Apollonia - Faros - Platy Gialos
Platis Gialos - Apollonia - Artemonas
Daily
07:35
10:30
12:30
14:30
15:30
17:30
19:40
21:30

Apollonia - Kastro
Daily
07:30
11:35
13:35
17:35
20:10

Kastro - Apollonia - Artemonas
Daily
07:35
11:40
13:40
17:40
20:15

Artemonas - Apollonia - Faros
Daily
07:00
11:00
13:00
17:00
19:00

Faros - Apollonia - Kastro - Artemonas
Daily
07:15
11:20
13:20
17:20
19:20

Memo
Faros - Platy Gialos - Apollonia - Kastro - Artemonas
Artemonas - Apollonia - Vathi
Daily
09:00
12:00
16:00
18:00

Vathi - Apollonia - Artemonas
Daily
09:20
12:20
16:20
18:20

Memo
Vathy - Apollonia - Artemonas - Apollonia - Kamares
Artemonas - Cheronissos
Daily
10:00
12:00
16:00

Cheronissos - Artemonas
Daily
10:25
12:25
16:25

Website Security Test